Praktische informatie

Home > Praktische informatie

Klachtenregeling

Ondanks dat Hip! de goede zorgen en kwaliteit nastreeft kan er in de samenwerking met ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan. Wij nemen klachten serieus en zien dit als een moment om van te leren en te groeien.

Interne klachtenregeling

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de interne betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan er een officiële klacht in worden gediend. De officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De interne klachtenregeling wordt daarmee afgesloten. Nadat de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene. Binnen ten minste 6 weken na het indienen van de klacht, zal een schriftelijk en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar de ouder.

Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kun je kijken in ons beleid melding, klacht of bezwaar. Deze is in te zien op locatie.

Externe klachtenregeling

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de geschillencommissie. Of het aanmelden van het geschil bij de geschillencommissie.

www.geschillencommissie.nl

In ons beleidsplan en het beleid melding, klacht of bezwaar staat meer informatie over de klachtenregeling.

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang ondersteunt gemeente en GGD bij het uitvoeren van de Wet kinderopvang. Het LKR is een online basisregister voor de kinderopvang waarin gegevens van Kinderdagverblijf Hip! en alle andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra, gastouderbureaus en gastouders worden geregistreerd.

Via onderstaande link zijn onze inspectierapporten van de GGD in te zien. 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/5303e471-33aa-4825-8d41-f991c0384ab2

Pedagogisch beleidsplan en beleid veiligheid en gezondheid

Deze en andere stukken zijn terug te vinden op locatie. Deze liggen ter inzage. Vraag aan een pedagogisch medewerker waar deze te vinden zijn of stuur een mailtje! Dan sturen wij de gevraagde stukken naar je op.

TarievenBekijk de tarieven


Proefberekening kinderopvangtoeslaghttps://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wilt u even bellen, een appje sturen of mailen?

Contactgegevens

Vijftien morgen 9

verdieping 3

3901 HA Veenendaal

info@kdvhip.nl

06-42507876

KVK-nummer: 76333752

© 2020 kinderdagverblijf Hip!. Alle rechten voorbehouden. Gerealiseerd door NIKU Solutions